Verschonen met slim inco

Verschonen met slim inco

Opzet

Doel

Het project verschonen met Slim Inco heeft als doel bij te dragen aan de vermindering van de werklast en werkdruk van de medewerker en ook het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Aanpak

Na een eerste fase van behoeftebepaling en business case van waaruit de keuze gemaakt wordt om door te gaan en zo ja met welke leverancier.  

Planning

Het project zal in 2020 de implementies bij Laverhof en Zorggroep EldeMaasduinen afronden. Daarna zal een eerste opschaling plaats vinden binnen deze organisaties.

Ook andere VVT organisaties kunnen in Q4 2020 aansluiten bij dit project.

In 2021 zal een verdere uitbouw van dit project vorm krijgen.

Status

Lopende, bij EldeMaasduinen vindt een opschaling plaats,  bij  Laverhof start een nieuwe implementatie en bij Brabantzorg is gestart bij 2 van de 7 afdelingen.

Updates

09|06 SLIMMER INZETTEN VAN INCOMATERIALEN

Zorggroep Elde Maasduinen, deelnemende organisatie aan het regionale project Verschonen met slim inco is als voorloper een aanvullend traject gestart. Dit is ontstaan vanuit voortschrijdend inzicht. Gedurende de implementaties in de afgelopen twee jaar kwam naar voren...

Lees meer
04|07 LEREN LOSLATEN

04|07 LEREN LOSLATEN

Implementeren van nieuwe technologie betekent anders gaan werken. Het is belangrijk om hier voldoende aandacht aan te schenken. Je wil namelijk niet dat met de nieuwe aanpak de oude werkwijze nog gehandhaafd blijft.   Waar moeten we dan op letten? Het gaat allereerst...

Lees meer
Deelnemers
Deelnemers

CONTACTPERSOON

naam Natalie Boeijen
functie Projectleider

Contact