Kennisbank

Kennisbank

Zorgorganisaties in Noord-Oost Brabant werken samen aan het duurzaam grootschaliger inzetten van technologie.

FASE 1 ONTWERP

Bij deze fase wordt het implementatieplan gemaakt door de projectleider in samenspraak met de kartrekkers van de afdeling.

Er wordt ook gekeken naar de verschillende stakeholders die een rol spelen       en ook hoe zij betrokken worden. Daarnaast wordt een opleidingsplan gemaakt.

 

Templates (te downloaden)

stakeholderanalyse (xcel)

implementatieplan (pdf)

communicatieaanpak (word)

opleidingsplan (ppt)

 

FASE 2 VOORBEREIDING

In deze fase wordt de daadwerkelijke implementatie voorbereid.
Gebruikers worden opgeleid.

Er vinden testen plaats.

We maken een draaiboek van wat er daadwerkelijk gaat gebeuren.

Er wordt een gebruikershandleiding gemaakt.

FASE 3 REALISATIE

In deze fase vindt de implementatie plaats. De technologie wordt in gebruik genomen.

FASE 4 NAZORG

Op de afdeling wordt extra tijd ingeruimd om nog mogelijke aanpassingen te verwerken. 

FASE 5 EVALUATIE

Hoe is de implementatie gegaan? Wat ging er goed wat kon er beter? Dit kan    op verschillende manieren plaats vinden, via bijvoorbeeld een vragenlijst, interview of groepsgesprek.

Technologie

SLIM INCO

Nog geen content 

MONITORING

Nog geen content

APPS

Nog geen content

Lessons learned

 

IMPLEMENTATIE AANPAK

Nog geen content

TECHNOLOGIE

Nog geen content

SAMENWERKING

Nog geen content

OPSCHALING

Nog geen content

KENNISDELING

Nog geen content

CONTACTPERSOON

Naam Natalie Boeijen
Functie Projectleider

Contact