Aandacht voor verandering

Aandacht voor verandering

Doel

Innovatie begint met bewustwording. Het project Aandacht voor verandering heeft als doel bij te dragen aan het creeren van draagvlak voor innovaties.

Verandering in organisaties roept gewoonlijk weerstand op bij een groot deel van de medewerkers. Om op een goede manier met deze weerstand om te gaan, is er vanuit het BIZI project een programma gestart, aandacht voor verandering.

 

Aanpak

Met behulp van De ADKAR methode brengen we veranderingen succesvol tot stand. ADKAR staat voor Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement. Het ADKAR model, ontwikkeld door Jeff Hiatt in 2006, is bedoeld als coaching instrument om medewerkers te helpen en bij te staan gedurende veranderprocessen binnen hun organisatie.

De aanpak zal, met een leercurve, ingezet kunnen worden bij andere organisaties.  

Gestart wordt met de eerste twee fases van veranderings methode, Aandacht en Deelname. Door aandacht voor het bewustzijn en willen werken we aan het verkopen van de noodzaak tot verandering en de vraag naar input en training.

Planning

Het project is in Q1 2022 bij Laverhof van start gegaan. BrabantZorg en Vughterstede volgen later dit jaar.

 

Status

Lopende

 

 

Deelnemers
Deelnemers

CONTACTPERSOON

naam Natalie Boeijen
functie Projectleider

Contact