Aandacht voor verandering

Aandacht voor verandering

 

Doel

 

Innovatie begint met bewustwording. Het project Aandacht voor verandering heeft als doel bij te dragen aan het creeren van draagvlak voor innovaties.

 

Verandering in organisaties roept gewoonlijk weerstand op bij een groot deel van de medewerkers. Om op een goede manier met deze weerstand om te gaan, is er vanuit het BIZI project een programma gestart, aandacht voor verandering.

 

 

 

Aanpak

 

Er wordt een verander en communicatiestrategie gebruikt. Basis is de verandermanagement methode ADKAR.   Veranderingen worden hiermee succesvol tot stand gebracht. ADKAR staat voor Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement. Het ADKAR model, ontwikkeld door Jeff Hiatt in 2006, is bedoeld als coaching instrument om medewerkers te helpen en bij te staan gedurende veranderprocessen binnen hun organisatie.

 

Onze aanpak koppelt de implementatiefases aan de ADKAR fases en op basis van stakeholder reacties worden communicatiedoelen opgesteld.

 

 

 

 

De aanpak zal, met een leercurve, ingezet kunnen worden bij andere organisaties.  

 

Gestart wordt met de eerste twee fases van veranderings methode, Aandacht en Deelname. Door aandacht voor het bewustzijn en willen werken we aan het verkopen van de noodzaak tot verandering en de vraag naar input en training.

 

Planning

 

Het project is in Q1 2022 bij Laverhof van start gegaan. BrabantZorg volgde later dit jaar.

 

 

Status

 

Afgerond bij Laverhof en BrabantZorg.

 

 

 

 

 

 

Deelnemers
Deelnemers

CONTACTPERSOON

naam Natalie Boeijen
functie Projectleider

Contact