Digitaal vaardig

Digitaal vaardig

Opzet

Doel

De doelstelling van dit project is om de kwaliteit van zorg en efficiency van werken te verbeteren door het vergroten én borgen van de digitale vaardigheden van zorgprofessionals. De betrokken zorgprofessionals beschikken aan het eind van dit project over de benodigde digitale vaardigheden om hun functie goed te kunnen uitoefenen, nu én in de toekomst. 

Aanpak

In dit project wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de landelijke ontwikkelingen. Als eerste worden in het project digicoaches opgeleid en een kick-off bijeenkomst gepland. Daarna gaan de digicoaches aan de slag met de zelfscan die via www.digivaardigindezorg.nl is in te vullen. Op basis van de uitkomsten van deze zelfscan coacht de digicoach de medewerkers in de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden. Door organisatie van diverse activiteiten zorgt de digicoach ervoor dat het project gaat leven en medewerkers werken aan hun digitale vaardigheid. 

Planning

In september zijn 10 digicoaches opgeleid voor de organisaties BrabantZorg, Laverhof en Zorggroep Elde Maasduinen. Het project loopt van oktober 2020 tot en met oktober 2021. In het laatste kwartaal van 2020 kunnen andere organisaties uit de regio zich aanmelden voor deelname aan het traject, waarbij het project vervolgens stap voor stap zal worden doorlopen en waarbij gestart zal worden met het werven en selecteren van digicoaches. 

Status

Lopende

Updates

04|07 BRABANTZORG BLOOPERS

07|06 DIGITALE BLOOPERS BINNEN LAVERHOF, HERKENBAAR?

Digitalisering is een beladen thema voor digi-starters.  Een digitale starter stelt zich conservatief en terughoudend op ten opzichte van het aanleren van nieuwe digitale vaardigheden (Verheijden, 2019). Uit onderzoek blijkt dat zij vaak met schaamte, angst en...

Lees meer
17|12  #Digicoaches in het zonnetje gezet

17|12 #Digicoaches in het zonnetje gezet

Op donderdag 17 december was het zo ver; de dag van de digicoach. De dag van de digicoach is de dag waarin alle digicoaches in zorg en welzijn in het zonnetje worden gezet. Zo ook de digicoaches van Brabantzorg, Zorggroep Elde Maasduinen en Laverhof. Zij ontvingen...

Lees meer
Deelnemers
Deelnemers

CONTACTPERSOON

naam Tom Brandsma
functie Projectleider

Contact