09|06 SLIMMER INZETTEN VAN INCOMATERIALEN

Zorggroep Elde Maasduinen, deelnemende organisatie aan het regionale project Verschonen met slim inco is als voorloper een aanvullend traject gestart. Dit is ontstaan vanuit voortschrijdend inzicht.

Gedurende de implementaties in de afgelopen twee jaar kwam naar voren dat er ook winst te behalen (b)leek uit het aandacht geven aan de aanleginstructie bij het gebruik van incontinentiematerialen.

Na deze stap werden er bij verschillende bewoners andere, lichtere incontinentieproducten ingezet met als gevolg dat kosten direct verlaagd werden. Alhoewel het lijkt dat er juist te zware producten ingezet worden kan het ook voorkomen dat er te lichte producten gebruikt worden. Daarnaast kwam naar voren dat er ook een optimalisatie plaats kon vinden in het juist aanleggen van het materiaal.

Onduidelijk is hoe veel impact deze instructie heeft gehad op de behaalde resultaten.

Goed gebruik van incontinentiemateriaal bepaalt of een product optimaal benut wordt. Het maakt verschil tussen doorlekken en droog blijven, tussen een gezonde en geïrriteerde huid maar ook of er juiste of te dure producten gebruikt worden.

Of het geven van aanleginstructie verbetering in toepassing van producten teweegbrengt, wordt nu apart getoetst bij Zorggroep Elde Maasduinen. Projectleider Stacey Hekerman begeleidt het project:

‘Voor de kwaliteit van continentiezorg is het al goed om meer aandacht te besteden aan training. Hierdoor is men meer bewust bezig met incontinentiezorg en -materialen.’

Dit project sluit overigens niet uit dat er altijd een doelgroep zal zijn waarbij slim incontinentiemateriaal goed van toepassing is.

Op basis van de resultaten van dit project worden verdere vervolgstappen bepaald.