04|07 LEREN LOSLATEN

Implementeren van nieuwe technologie betekent anders gaan werken. Het is belangrijk om hier voldoende aandacht aan te schenken. Je wil namelijk niet dat met de nieuwe aanpak de oude werkwijze nog gehandhaafd blijft.  

Waar moeten we dan op letten? Het gaat allereerst om het waarom van het anders werken. Als dit belang gezien wordt, wordt ook de noodzaak gevoeld.

Wat gaan we dan doen? Wat is die nieuwe werkwijze?
En wat gaan we niet meer doen? Welke oude werkwijze komt te vervallen?
Wat als we toch weer terugvallen in oude patronen? Goed om hier samen over na te denken.

Bij de implementatie van slim incontinentiemateriaal is er ook een verandering van werkwijze. De momenten van verschonen moeten los worden gelaten. Het proces van verschonen is niet gewijzigd, maar het moment wel. Waar vroeger een ronde werd gelopen of op vaste tijdstippen werd verschoond of gecontroleerd, wordt nu op basis van een melding op een app of programma gehandeld.

Dat is soms moeilijk. ‘Mevrouw Janssen wil namelijk altijd na de lunch verschoond worden.’ ‘En ’s morgens en ’s avonds moet je toch standaard verschonen.’ Of toch niet…?

Bij BrabantZorg is er met kartrekkers van de afdelingen waar slim inco wordt ingezet, bij een verandersessie, onder meer stil gestaan bij en aandacht besteed aan het leren loslaten. Na het doornemen van het proces van verschonen stonden we stil bij de momenten waar het om draait. Momenten van verschonen die losgelaten moeten worden. Om de verandering goed te laten beklijven en als metafoor voor het leren (en) loslaten, is er gezamenlijk gejongleerd met borden. Dat was even oefenen, maar als snel lukte het om in de ene hand het bord draaiende te houden en de andere hand vrij te hebben.