BIZI

BIZI

Implementatie zorgtechnologie

Technologie in het zorgproces

Zorgorganisaties in Noordoost-Brabant werken samen aan het duurzaam grootschaliger inzetten van technologie. Technologie kan door efficiënter werken, de werklast en werkdruk van de zorgprofessional verla­gen. Door te werken aan het vergroten van de zelfregie van een cliënt/bewoner neemt de zorgvraag af. Belangrijk uitgangspunt hierbij is de behoefte op de werkvloer. Die staat centraal. Daar waar de inzet van technologie in het zorgproces van betekenis kan zijn, wordt deze ingezet.

Behoefte gebaseerd implementeren

We doen dit onder de naam BIZI, Brabant Implementeert Zorg Innovaties. We noemen het ook behoefte gebaseerd implementeren van zorginnovaties. Bij organisaties waar technologie succesvol is opgeschaald komt duidelijk naar voren dat de toepassing een integraal onderdeel is van het zorgproces en dat het wordt ingezet vanuit de meerwaarde van de cliënt. Hier wordt technologie geïntegreerd in alle onderdelen van de bedrijfsprocessen (Opschalen van technologie in de wijk, Myrthe Frederiks, 2018).
Bij BIZI gaan we uit van die behoefte. Het is een van de pijlers waarop we ons richten. We onderzoeken waar technologie van betekenis kan zijn. Niet de technologie is hierbij leidend maar het zorgproces en de ondersteunende processen.

Technologie ontzorgt

Het aantal ouderen met een zorgvraag neemt toe. Het beroep dat zij zullen doen op verpleeghuiszorg zal de komende jaren flink toenemen. (Programma kwaliteit verpleeghuiszorg, thuis in het verpleeghuis, Ministerie van VWS, 2018). Het aantal mensen dat zorg kan verlenen neemt af en er heerst al jaren krapte op de arbeidsmarkt voor zorgwerkers (lees het artikel zorg om banen in de ouderenzorg). Sinds de uitbraak van het Covid-virus staat de vraag om zorgpersoneel nog meer onder druk. Het inzetten van technologie kan hierbij helpen. Het kan zowel het leven van zorgvragers als het werk van zorgverleners makkelijker maken, de kwaliteit en veiligheid van de zorg vergroten en administratieve lasten verminderen (Ministerie van VWS 2017).

Een gezond zorgklimaat

Zorgkantoor VGZ biedt de mogelijkheid voor de VVT in Noordoost-Brabant om grootschaliger technologie in de zorg te implementeren. Met de door hen beschikbaar gestelde middelen kunnen stappen gezet worden naar een goed en gezond klimaat voor zorgprofessionals en meer zelfstandigheid en kwaliteit van leven voor cliënten en bewoners.

 

Deelnemers
Deelnemers

CONTACTPERSOON

naam Natalie Boeijen
functie Projectleider

Contact