Behoefte inventarisatie

Behoefte inventarisatie

DOEL 
Daar technologie inzetten waar het daadwerkelijk van belang kan zijn.

INHOUD

Vanuit de regio gezamenlijk werken aan een visie en het definiëren van diverse onderwerpen van waaruit projecten gedefinieerd worden. Input hiervoor is ook de inventarisatie van aandachts-/knelpunten op de werkvloer. Met behulp van een thema/inspiratiesessie worden nieuwe projecten bepaald.

RESULTATEN
Het project is afgerond. Naast een literatuur onderzoek hebben gesprekken plaats gevonden met medewerkers bij diverse organisaties. Dit resulteert in meer inzicht in de knel/aandachtspunten vanuit de werkvloer en tegelijkertijd wordt er gewerkt aan draagvlak voor innovaties.
Vanuit strategie wordt gewerkt aan een visie op lange termijn met daarbij verdieping in een thema waarbij concreet een aantal projecten gedefinieerd worden.
Voor bestuurders, innovatie- en ict-verantwoordelijken wordt een themasessie georganiseerd waarbij vanuit visievorming en het signaleren van de knel- en aandachtspunten op de werkvloer gewerkt aan de verdieping in capaciteitsproblematiek. De sessie bestaat uit een plenair deel met sprekers die ingaan op hun visie op technologie in de zorg en een interactief deel waarbij aan de hand van diverse pitches van projecten en leveranciers toegewerkt wordt naar nieuwe thema’s en projecten.