Verschonen met slim inco

Verschonen met slim inco

Opzet

Doel

Met slim inco wordt het juiste moment van verschonen inzichtelijk.  Het project verschonen met Slim Inco heeft als doel bij te dragen aan de vermindering van de werklast en werkdruk van de medewerker en ook het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Aanpak

Na een eerste fase van behoeftebepaling en business case van waaruit de keuze gemaakt wordt om door te gaan en zo ja met welke leverancier.  

Planning

Het project zal in 2020 de implementies bij Laverhof en Zorggroep EldeMaasduinen afronden. Daarna zal een eerste opschaling plaats vinden binnen deze organisaties.

Ook andere VVT organisaties kunnen in Q4 2020 aansluiten bij dit project.

In 2021 zal een verdere uitbouw van dit project vorm krijgen.

Status

Lopende, bij EldeMaasduinen en Laverhof middenin de implementatie en bij Brabantzorg is de fase behoefte en business case afgerond met een keuze voor de betreffende leverancier.

Zij zullen naar verwachting in de loop van 2021 starten met hun implementatie.

Updates

09|06 SLIMMER INZETTEN VAN INCOMATERIALEN

Zorggroep Elde Maasduinen, deelnemende organisatie aan het regionale project Verschonen met slim inco is als voorloper een aanvullend traject gestart. Dit is ontstaan vanuit voortschrijdend inzicht. Gedurende de implementaties in de afgelopen twee jaar kwam naar voren dat er ook winst te behalen (b)leek uit het aandacht geven aan de aanleginstructie bij het gebruik van incontinentiematerialen....

Lees meer
04|07 LEREN LOSLATEN

04|07 LEREN LOSLATEN

Implementeren van nieuwe technologie betekent anders gaan werken. Het is belangrijk om hier voldoende aandacht aan te schenken. Je wil namelijk niet dat met de nieuwe aanpak de oude werkwijze nog gehandhaafd blijft.   Waar moeten we dan op letten? Het gaat allereerst om het waarom van het anders werken. Als dit belang gezien wordt, wordt ook de noodzaak gevoeld. Wat gaan we dan doen? Wat is die...

Lees meer
Deelnemers
Deelnemers

CONTACTPERSOON

naam Natalie Boeijen
functie Projectleider

Contact