24|01 Incontinentiezorg Noordoost Brabant VVT op de kaart

Project verschonen met slim incontinentiemateriaal schaalt op 

In 2020 is binnen de regio noordoost Brabant gestart met het project Verschonen met slim inco. Doel was het verlagen van werkdruk en het behouden of verhogen van de kwaliteit van leven. BrabantZorg, Laverhof en Zorggroep Elde Maasduinen waren hierbij vanaf het begin betrokken. Inmiddels nemen er 8 organisaties aan het project deel met  Vughterstede, Sint Jozefoord, Sint Anna Boxmeer, Van Neynsel en Vivent.

Naar aanleiding van de diverse implementaties bij BrabantZorg, Laverhof en Zorggroep Elde Maasduinen hebben er intern evaluaties plaats gevonden. Binnen de regio is ook met de diverse organisaties samen geëvalueerd. Daarnaast wordt gekeken naar de diverse waarden die uit de metingen komen.

In het rapport Incontinentiezorg Noord-Oostbrabant VVT op de kaart worden de bevindingen van het project Verschonen met slim inco gedeeld.