20|06 OVER VERANDERING GESPROKEN

Deelnemers van het programma Aandacht voor verandering, dat binnen Laverhof van start is gegaan, spreken zich uit.  

Lees hier meer  over het bewustwordingstraject binnen de regio