02|06 INNOVATIE BEGINT MET BEWUSTWORDING

Noordoost Brabant, 02 Juni 202

 

Verandering in organisaties roept gewoonlijk weerstand op bij een groot deel van de medewerkers. Om op een goede manier met deze weerstand om te gaan, is er vanuit het BIZI project een programma gestart, aandacht voor verandering. Hierbij wordt gewerkt aan de bewustwording van het nut en de noodzaak van technologie om zo succesvol te kunnen veranderen. De eerste organisatie die hieraan deelneemt is Laverhof.
BrabantZorg en Vughterstede volgen later dit jaar.

Met behulp van De ADKAR methode brengen we veranderingen succesvol tot stand. ADKAR staat voor Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement. Het ADKAR model, ontwikkeld door Jeff Hiatt in 2006, is bedoeld als coaching instrument om medewerkers te helpen en bij te staan gedurende veranderprocessen binnen hun organisatie.

 

De methode zal, met een leercurve, ingezet kunnen worden bij andere organisaties.  

Gestart wordt met de eerste twee fases van veranderings methode, Aandacht en Deelname. Door aandacht voor het bewustzijn en willen werken we aan het verkopen van de noodzaak tot verandering en de vraag naar input en training.

Aandacht voor verandering bij Laverhof

Vanaf 30 mei t/m 4 juni staat bij Laverhof het mobiele zorglab klaar om medewerkers te ontvangen. Deze 12 meter lange truck is een interactieve leeromgeving waar men samen met collega’s kennis kan maken met zorginnovatie en hierover in gesprek kan gaan. De tour is gericht op arbeidsmarktontwikkelingen, urgentiebesef en de rol van zorgtechnologie.

In deze week worden ook trainers getraind in het spelen van het Tech@doptiespel. Dit spel wordt uitgerold over geheel Laverhof. Collega’s gaan hierbij samen in gesprek over technologie in de zorg.