13|01 PROJECT VERSCHONEN MET SLIM INCO SCHAALT OP

Het implementeren van Slim inco is na de zomer 2020 gestart bij Zorggroep Elde Maasduinen en Laverhof. Na een voorspoedige eerste implementatie bij Zorggroep Elde Maasduinen staan daar nu drie afdelingen klaar om aan de slag te gaan met de slimme inco. Halverwege het project is bij Laverhof besloten op een andere locatie verder te gaan. Bij het Retraitehuis in Uden is er voldoende ruimte om dit project goed op te pakken. 
 

Het Retraitehuis heeft een eerste sessie gehad met het kernteam. De projectleider Irene Rijkers, de coördinator zorg en twee medewerkers kwamen samen voor een eerste sessie. Samen is het proces doorlopen van verschonen en wanneer verschoningen plaats vinden. Ook de verandering door de komst van slim inco werd besproken. Is het mogelijk om los te laten 
op welk tijdstip we verschonen? Waar moeten we rekening mee houden? Wat vinden we pluspunten? En waar hebben we zorgen? 
Een belangrijke les uit de eerdere trajecten is dat de nulmeting niet meer geschat wordt. Het gebruik van materiaal, momenten van verschonen van bewoners en bedden wordt een bepaalde periode daadwerkelijk bijgehouden. 

Ook bij Brabantzorg wordt slim inco ingezet. Zeven afdelingen gaan hiermee in 2021 aan slag. Op 19 januari is de eerste bijeenkomst gepland.