01|12 #EINDEVALUATIE IMPLEMENTATIE SLIM INCO

De implementatie van het project verschonen met slim inco bij de Vlaswiek in Liempde locatie van Zorggroep Elde Maasduinen is afgerond. Een eindevaluatie vond online plaats. Abena presenteerde de resultaten. Deze waren overwegend positief. Er was een duidelijke afname te zien in het gebruik van incontinentiemateriaal en een vermindering van bijna alle natte bedden. Kartrekkers Ine en José vertelden dat teamleden allen enthousiast werken met het slim inco materiaal. Het is wel een hele andere manier van werken. Ine en Jose hebben hier samen met hun collega’s tijd voor genomen en specifiek aandacht aan geschonken om hier goed bij stil te staan. 
 
De komende tijd zal bekeken worden hoe het achterliggende systeem en het uitlezen van de data goed ingebed kan worden in de organisatie. 
Na deze implementatie zal ook een opschaling plaats vinden om een nog beter beeld te krijgen bij de mogelijke voordelen bij het inzetten van slim inco.