31|10 TIEN DIGICOACHES OPGELEID

Steeds meer werkzaamheden van zorgprofessionals vinden plaats met ondersteuning van technologie. Het is dus noodzakelijk om over voldoende vaardigheden te beschikken om met nieuwe digitale toepassingen te kunnen werken.

Onderzoek heeft echter uitgewezen dat ongeveer 20% van de medewerkers digi-starter is. Er is dus nog werk aan de winkel. In september hebben 10 deelnemers van Brabantzorg, Laverhof en Zorggroep Elde-Maasduinen deelgenomen aan de training tot digicoach van Buro Strakz. De deelnemers hebben vaardigheden opgedaan om collega medewerkers te coachen in de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden. Het project digitaal vaardig start in de week van 12 oktober 2020.

De digicoaches gaan als eerste aan de slag om medewerkers te enthousiasmeren en begeleiden bij het invullen van de zelfscan.

De uitkomsten van de zelfscan bieden namelijk inzicht voor de ontwikkelingsmogelijkheden.