01|03 RAPPORT KNELPUNTEN IN DE INTRAMURALE OUDERENZORG

Noordoost Brabant, 01 maart 2022

 Een van de belangrijkste pijlers van het BIZI-project is het bepalen van de wensen binnen de verzorgingshuizen, zowel bij de bewoners als de zorgverleners. Wat zijn de knel- en aandachtspunten bij de dagelijkse activiteiten in de intramurale ouderenzorg en welke behoefte volgt hieruit? Die vraag is leidend. Op basis daarvan kan de juiste technologie worden bepaald en ingezet.  
Met het interviewen van zorgmedewerkers en bewoners plus een literatuurstudie naar algemene behoeften in de intramurale ouderenzorg kwamen een aantal aandachtsgebieden naar voren. Daarin zijn een paar grote lijnen te ontdekken. Eind 2021 hebben wij hierover een eerste terugkoppeling gegeven. Het volledige rapport kunt u hier downloaden.