19|10 VIRTUELE MEDEWERKERS CLIENTADVIES

Met een chatbot wordt bij het project Chatter gewerkt aan het verlagen van de werkdruk bij medewerkers clientadvies en het verbeteren van de dienstverlening voor naasten van (toekomstige) cliënten.

Op een van de kwaliteitsdagen binnen Zorggroep Elde Maasduinen werd gevraagd naar vraagstukken waar (zorg)collega’s regelmatig tegenaan lopen. Een van de genoemde vraagstukken was:
Verminder veel gestelde vragen voor (zorg)medewerkers door een zelflerende chatbot in te schakelen.

Er is hard gewerkt aan de ontwikkeling van de chatbot. Hoewel er al veel chatbots bestaan en de techniek niet nieuw is, is de vraagstelling vanuit de VVT branche dermate specifiek dat een co-creatie traject is opgestart.

Een eerste observatie- en inventarisatieronde gericht op welke vragen er nu spelen heeft vele inzichten opgeleverd. Weliswaar bleef bezoek vanwege Covid-19 in de verpleeghuizen beperkt, vragen waren er nog steeds. De meeste vragen hadden betrekking op de cliëntagenda, diens behandeling, gemoedstoestand of waren facilitair praktisch van aard. Zij waren zeker niet allen te ondervangen met een chatbot, maar er zijn goede mogelijkheden. Denk aan vragen over locatievoorzieningen.
Observatie- en inventarisatie tijdens het proces voorafgaand aan verhuizing naar een verpleeghuis lijkt veelbelovend, deze vragen zijn vaak algemeen van aard.  Daarom is besloten om ons daar allereerst op te richten. Ook vragen van medewerkers aan de afdeling Personeelszaken lijken geschikt voor de inzet van een chatbot.

Op basis van de observaties en inventarisaties wordt nu hard gewerkt aan de software. De eerste versie is klaar en zal in november worden getest door medewerkers clientadvies en op basis daarvan doorontwikkeld worden. Begin 2022 hopen we de eerste pilot te draaien met naasten.