EVENT

EVENT

Menno Lanting

Lanting gaat in zijn lezing in op het slagen van innovaties in organisaties en op het behalen van een succesvol netwerk. Organisaties waarvan we dachten dat hun relevantie zich nog tot in decennia zou voortzetten, verkruimelen waar we bij staan.

lees meer

Consumenten en burgers zijn tegenwoordig zo goed met elkaar verbonden dat informatie, nieuws en trends zich razendsnel over de aardbol verspreiden. Dit betekent dat organisaties in veel gevallen sneller met nieuwe producten, diensten en business modellen moeten komen. Dat vraagt om meer innovatie en slimmer organiseren en als gevolg daarvan weer om meer experimenten.De belangrijkste voorwaarden voor innovatie zijn de juiste mensen, technologie en bedrijfscultuur. Er ontstaan andere organisatievormen en ook onze kijk op leiderschap verandert radicaal. De rode draad in het werk van Menno Lanting is ‘aanpassingsvermogen’. Hij adviseert organisaties hoe aangesloten te blijven bij de veranderende wereld. Hij geeft daarbij antwoord op de vraag hoe organisaties van gesloten, hiërarchisch en onpersoonlijk naar open, authentiek en verbonden kunnen transformeren. En welke organisatievormen, leiderschapskwaliteiten en (digitale) middelen daarbij nodig zijn.

Jim Stolze

Stolze neemt ons mee in de wereld van Artificial Intelligence. Hij is bekend als schrijver, tech-ondernemer en als innovatiedeskundige door zijn werk voor RTL Z en Singularity University. Met zijn bedrijf Aigency levert hij zelflerende systemen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) aan grote bedrijven als Heineken, Talpa en het Ministerie van VWS.

lees meer

Stolze is de oprichter van TEDxAmsterdam en werd door TED.com geselecteerd als een van de twaalf ‘TEDx Ambassadors’ wereldwijd. Daarnaast is hij de initiatiefnemer van de Nationale AI-Cursus, een gratis online lesprogramma voor iedereen die meer wil weten over data, algoritmen en kunstmatige intelligentie. Er is inmiddels ook een variant van deze cursus specifiek gericht op zorgprofessionals.

Guy van Liemt

Executive Director bij Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO).

 

lees meer

EHERO richt zich op economie en geluk. Geluk wordt daarin opgevat als het subjectief welbevinden van iemands leven als geheel. Met andere woorden: de kwaliteit van leven ofwel levensvoldoening.Onderzoek toont aan dat gelukkiger mensen onder meer actiever, socialer en creatiever zijn, wat bijdraagt aan een hogere arbeidsproductiviteit, minder verzuim, lager verloop, minder incidenten en grotere aantrekkingskracht als arbeidsorganisatie. Meestal blijkt levensvoldoening meer van invloed te zijn op arbeidsproductiviteit dan tevredenheid met je werk, arbeidsvoldoening. Daarnaast is het een belangrijke motor voor innovatie in de zin van vernieuwing en creativiteit, en voorwaarde voor succesvolle sociale innovatie.

Jorie Akkermans

Divisiemanager Gastvrijheid / directeur zorg en behandeling bij van Neynsel.

lees meer
Het leven van mensen met dementie wordt bepaald door impact van de ziekte op hun persoonlijke leefwereld. De voortdurende wisselwerking tussen ziekte en leefwereld noemen we de sociale benadering dementie. De Sociale Benadering Dementie vloeit voort uit langdurig onderzoek naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. Daaruit blijkt dat er een kloof is tussen de behoeften en het aanbod. In het huidige aanbod ligt de nadruk nog veel op medische begeleiding en zorg. Die is nodig en zinvol. Echter, mensen met dementie en hun naasten willen ook graag hulp bij de ondersteuning van hun dagelijkse leven.
Bij Van Neynsel wordt gewerkt aan de social trial, een experiment waarin met de deelnemers ontdekt wordt wat passende ondersteuning is bij hun behoeften. Zo wordt er ondersteund bij vragen waar het huidige aanbod niet altijd oog voor heeft.

Michel Peters

Partner bij Growtivity over innoveren & implementeren;
Ga in relatietherapie!

lees meer
Over het aanpassen van de organisatie en de benodigde randvoorwaarden voor innovatie.
Sinds 1998 heeft Michel talloze zorgorganisaties ondersteund op het raakvlak IT en bedrijfsvoering inclusief eHealth. Voor Michel is de care een sector waar ICT voor zowel zorgverleners als zorgvragers een enorme bijdrage kan leveren aan een betere kwaliteit van leven. Met gedegen kennis en ervaring zet hij zich sinds eind jaren 90 in om care-organisaties (50+) op strategisch en tactisch niveau te helpen bij Informatie & Technologie vraagstukken om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Enerzijds op het gebied organisatie processen én ICT. Anderzijds door verbinding te leggen tussen de ambitie van de organisatie, de drijfveren van de zorgprofessionals en de concrete ICT-mogelijkheden voor cliënten en zorgprofessionals.  De afgelopen 5 jaar was hij Manager Informatie & Technologie bij zorgorganisatie Siza. Michel is vanaf 1 april 2021 directeur bij Growtivity, een commerciële aanbieder van digitaliseringsoplossingen.

Eric Wolkotte

Directeur bij TZA vertelt over de Technologie & Zorg Academie. 

lees meer
Een regionale coöperatieve vereniging van gemeenten, zorgaanbieders, opleiders en verzekeraars. TZA richt zich op bewustwording, acceptatie, adoptie en implementatie van zorgtechnologie in de praktijk. Dat doen zij middels de TZA Academie het Living Lab, waarbij zij zich richten op studenten, vrijwilligers en professionals. De TZA is inmiddels in meerdere regio’s actief; TZA Twente, TZA Achterhoek, TZA Drenthe, TZA IJssel-Vecht en daar komen nog nieuwe regio’s bij.

Dennis Moeke

Lector Logistiek & Allianties bij de Hogeschool Arnhem logistiek aan de HAN. 

lees meer
Moeke ziet zichzelf als ambassadeur van het logistieke vakgebied, met een speciale interesse in zorglogistiek. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar de verbetering en innovatie van zorg, hulp en ondersteuningsprocessen. Meer dan 70% van de processen in de zorg zijn logistieke processen. Processen die door nieuwe technologie gestroomlijnd kunnen worden waardoor meer efficiency behaald kan worden. Zorglogistiek kan dus van grote invloed zijn op de benodigde verandering in de zorg.

Sjors Groeneveld

 

Practor Zorg & Technologie bij het practoraat Tech@doptie van Rijn IJssel & ROC Nijmegen
Hoe kijken zorgprofessionals aan tegen zorgtechnologie en wat is er nodig om er mee te kunnen werken?
lees meer
Het practoraat is een samenwerkingsverband tussen zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs en overheid uit de regio Arnhem-Nijmegen. De betrokken organisaties onderzoeken in gezamenlijkheid vraagstukken rondom de inzet van technologie in het zorg- en welzijnsdomein. Vanuit het practoraat is het Tech@doptie spel ontwikkeld om op een toegankelijke manier met zorg- en welzijnsmedewerkers het gesprek aan te gaan over de invloed van technologie op hun werk. Sjors neemt ons mee in de aanleiding, opzet en uitkomsten van het Tech@doptie spel.

CONTACTPERSOON

naam Natalie Boeijen
functie Projectleider

Contact